Sektörde 12. Yılımızı Kutluyoruz...

İŞİTSEL UYARILMIŞ POTANSİYELLER (ABR/BERA)

İşitsel uyarılmış potansiyeller (ABR), akustik uyarana karşı periferal ve/veya santral işitsel sistem içindeki bir veya daha fazla yapıdan kaynaklanan elektrofizyolojik cevaplardır.

Mevcut Testler

• Click ABR
• Tone Burs ABR
• BB/NB Chirp ABR
• C-VEMP
• O-VEMP

• ECochG
• 40 Hz
• R-C-ALT
• Middle Latency Response
• Late Latency Response

• P300
• ASSR
• E-ABR
• ENOG
• Blink Refleks

SOCRATES PRO Klinik ABR

SOCRATES PRO ABR, iki bağımsız kanal kullanarak işitsel uyarılmış potansiyelleri (ABR) tespit edebilen profesyonel bir tıbbi cihazdır.
Uzmanların basit ve hatasız teşhis koymasını sağlar.
Klinik ve mühendislik alanlarında yapılan dikkatli bilimsel araştırmaların sonucu olan SOCRATES ABR, kesinliği ve basitliği birleştirip en zor şartlarda bile en kaliteli performansı sağlar.
Hasta hazırlanmasında uzmanı yönlendirir, okunabilir ve hızlı bir şekilde tekrar edilebilir yanıtlar sunar.
Yüksek performansı ve akıllı tasarımıyla SOCRATES ABR, güvenli ve verimli bir şekilde hastaların veri ve testlerinin yönetimini sağlayan basit yazılımı HELIX ile nöro-otoloji alanında objektif ayırıcı tanıların konulması için gerekli bir çözümdür.

SOCRATES PRO ABR ile Doğru ve Güvenilir Yanıtlar

• SOCRATES PRO ABR, dalga formlarının yinelenebilirliğinin sağlanması, kolay test prosedürleri ve hızlı, güvenilir yanıtlarıyla ABR testlerinin nöro-otolojik amaçlar ve eşik tespiti için yapılmasını sağlar.
• SOCRATES PRO ABR, artefaktların yönetimi ve cevapların optimizasyonu için gelişmiş algoritmalar kullanır.
• Gelişmiş matematiksel değerlendirmelerle optimize edilen yüksek kaliteli ve hızlı testler sunar.
• SOCRATES PRO ABR, doğru ve güvenilir ABR yanıtlardan emin olmak için klinisyene, gerçek zamanlı EEG aktivitesi, Sinyal Gürültü Oranı ve Rezidüel Gürültü miktarını sunmaktadır.

SOCRATES PRO ABR, Gerçek İki Kanallıdır!

• Bu sayede ABR ölçümlerinin tek kanallı ve iki kanallı olarak yapılmasına imkan sağlar.
• İki kanalı bağımsız olarak kullanma imkanı sunarak tek kanallı ABR ölçümü ile elektrot sarfiyatını azaltır ve ölçüm maliyetini düşürür.
• SOCRATES PRO ABR akıllı dijital empedans ölçümü ekranında, elektrotların yerleşimi için klinisyene kılavuzluk eder.

SOCRATES PRO ABR hazır test protokollerine sahiptir.
Bu protokoller kullanıcı tarafından düzenlenebilir, ayrıca kullanıcı istediği protokolleri oluşturabilir.
Bunun yanısıra SOCRATES PRO ABR ile klinisyen, varolan otomatik test protokolünü kullanabilir veya kendi isteğine göre tek kanallı ve çift kanallı ölçüm düzenlerine özel otomatik test protokolü oluşturabilir.

• SOCRATES PRO ABR, gelişmiş hasta veritabanı sayesinde, aynı hastaya ait daha önce kaydedilmiş olan test seanslarından istediğinizi seçip traselerini yeni test seansına aktarabilmenizi sağlar.
• Bu sayede yarım kalmış testlerinizi tek bir test seansında tamamlayabilirsiniz.

SOCRATES PRO KLİNİK ABR TEST BATARYASI

ABR
KESİN VE GÜVENİLİR

SOCRATES PRO, aşağıdakiler sayesinde otonörolojik amaçlar ve eşik tahmini için ABR testlerinin yürütülmesine izin verir, dalga formlarının tekrarlanabilirliğini, kolay test prosedürlerini ve hızlı, güvenilir yanıtları sağlar:
• Click, Tone Burst, Tone Pip, Logon, BB – Chirp, NB Chirp, rastgele uyaranlarla test etme,
• SPLpe ve nHL olarak programlanabilir stimülasyon
• Gelişmiş matematiksel ayrıntılarla optimize edilmiş yüksek kazanım kalitesi ve test yürütme hızı
• Hazır test protokolleri

ECOCHG
KOLAY ELEKTROKOKLEOGRAFİ

SOCRATES, yanıtların yenilikçi bir şekilde detaylandırılmasının yanı sıra TM-Wick sertifikalı elektrotun kullanımı sayesinde Elektrokokleografi testinin hızlı, doğru ve invaziV olmayan bir şekilde yürütülmesine olanak tanır ve aşağıdaki avantajlara yol açar:
• Sedasyona gerek kalmadan ayaktan test yapabilme.
• Diğer non-invaziv yöntemlere kıyasla TM -Wick elektrotunun kesinliği ve doğruluğu
• SP/AP (%) oranının otomatik hesaplanması

C-VEMP
BİOFEEDBACK VE RETRİFİKASYON

SOCRATES PRO, aşağıdakiler sayesinde otonörolojik amaçlar ve eşik tahmini için ABR testlerinin yürütülmesine izin verir, dalga formlarının tekrarlanabilirliğini, kolay test prosedürlerini ve hızlı, güvenilir yanıtları sağlar:
• Click, Tone Burst, Tone Pip, Logon, BB – Chirp, NB Chirp, rastgele uyaranlarla test etme,
• SPLpe ve nHL olarak programlanabilir stimülasyon
• Gelişmiş matematiksel ayrıntılarla optimize edilmiş yüksek kazanım kalitesi ve test yürütme hızı
• Hazır test protokolleri

O-VEMP
HIZLI VE KESİN

SOCRATES PRO kullanarak, AC veya BC O-Vemp testleri aşağıdakiler sayesinde kolay ve hızlı olacaktır:,
• Güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için uyaran artefaktı izleme
• Daha iyi çalıştırma kolaylığı için özel BC çıkışı
• Önemli bir maliyet tasarrufu ve daha fazla verimlilik için kemik vibratörünün doğrudan bağlanmasına izin veren entegre amplifikatör ve özel kalibrasyon arayüzü

E-ABR
KOKLEAR İMPLANTASYON TAKİBİ

SOCRATES PRO, bir koklear implantın yerleştirilmesinden önce, koklear implantasyon sırasında ve sonrasında KBB doktoruna yardımcı olur:
• Öncesinde, non-invaziv ECochG testi kullanılarak ön hazırlık yapılarak
• Operasyon sırasında fasiyal sinir izlemesi sayesinde Cerrah entegre ve aşamalı bir alarm ışığına ve sesine güvenir.
• Koklear implantasyon sonrasında, Elektrik ABR’nin güvenilirliği sayesinde (E-ABR), piyasadaki tüm önemli koklear implant tipleri ile uyumluıdur.

ASSR
GÜVENİLİR VE HIZLI

SOCRATES PRO, ASSR potansiyellerinin tahmininde en yüksek güvenilirliği sunar:
• Her iki kulak için otomatik test
• Sağ ve sol kulak için ekran monitöründe basit bir odyogram olarak görüntülenen doğru yanıt
• Hastanın binaural eşiğine 15 dakikadan kısa sürede ulaşma süresi
• Varsayılan olarak uyaran ve test parametreleri veya uzman kullanıcı tarafından programlanabilir

ENOG
PRATİK VE HIZLI ELEKTRONÖRONOGRAFİ

Elektronöronografi veya Elektronörografi (ENOG) testi, fasiyal sinirin nörofizyolojik değerlendirmesi için kullanılan non-invaziv ve objektif bir testtir. Özellikle Bell’s Palsy gibi tek taraflı yüz kaslarında zayıflık durumlarında, fasiyal sinirin takibi için kullanılır. Elektrik uyarımı için gerekli olan özel bir stimülatörden gönderilen elektrik akımına cevap olarak yüz bölgesine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla fasiyal sinirin inerve ettiği kas bölgesinden yanıt toplanır. SOCRATES PRO, elektrot yerleşimi için kullanıcıya kılavuzluk eder. SOCRATES PRO, ENOG testi için en Doğru yanıtları sunar.

HELIX: Klinik verileri ve test yürütmeyi yönetmek için profesyonel bir yazılım platformu

HederaBiomedics Helix yazılımı, mükemmel tasarımı ve testleri yüksek doğruluk ve güvenilirlikle çalıştırma yeteneği sayesinde, klinik verileri ve testleri ve bunların yanısıra teşhis raporlarını basit, güvenli ve verimli bir şekilde yönetmek için geliştirilmiş yenilikçi modüler yazılım platformudur.

 

Helix Üstün Yazılım Özellikleri

• Hasta verilerinin kolay yönetimi
• Seçilebilir erişim haklarıyla hesap oluşturma
• Hastaları birçok operasyonel ihtiyaca göre koordine etmek için özelleştirilebilir klasörler
• Özelleştirilebilir ve sezgisel teşhis raporu
• Güvenli klinik veri depolama
• Hasta veritabanı yedekleme ve geri çağırma.
• Geri yükleme sistemi, saklanan verilerin kazara kaybolması durumunda veri geri yükleme noktasına erişmenizi sağlar.

• Gelişmiş yazılım ve test ayarları
• Kullanıcı tarafından özelleştirilebilir analog ve dijital filtre parametreleri. Dijital filtre özelliği ile, kaydedilmiş olan traseler üzerinde farklı filtre aralıkları seçerek filtrenin trase üzerindeki etkisini görebilirsiniz.
• Kullanıcıya kılavuzluk edici nitelikte elektrot yerleşimini baş modelinde gösteren dijital elektrot empedans ölçüm ekranı.
• Kullanıcın dalga işaretlemesini kolaylaştıran normatif alan göstergesi ve otomatik dalga tepesi işaretleme özelliği.
• Ham verilerin tekrar yürütülmesi
• Kayıtlama öncesi trasenin ham veri kopyasının kaydedilmesi özelliği ile kaydedilen trase istenilen parametreler değiştirilerek tekrar yürütülebillir.
• Kayıtlama öncesi trasenin Matlab formatında ham verisinin kaydedilmesi ile araştırma amaçlı çalışmalarınızı Matlab da analiz edebilirsiniz.

• Özelleştirilebilir uyaran parametreleri
• Click, Tone Burst, Tone Pip, Chirp ve Dart Bant Chirp uyaranları.
• Tone burst uyaran frekansı, süresi ve zarf modeli kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
• Uyaranın osiloskop görüntüsünü sunan ekran sayesinde uyaran özelliklerindeki değişim izlenebilir.

SOCRATES PRO ABR TEKNİK ÖZELLİKLER

• Bağımsız iki kanallı tasarım
• Sağ ve sol ipsilateral uyarım, kontralateral uyarım, maskeleme
• Hava ve Kemik İletimi, isteğe bağlı özel kemik iletim transdüser (Mini shaker)
• Bilgisayar ve tablet ile yazılım kontrolü
• Click, Tone Burst, Tone Pip, Chirp, NB Chirp, .wav ses dosyası, WBN uyaranları
• Uluslararası standartlara uygun hazır test protokolleri.
• Kullanıcıya kılavuzluk eden elektrot yerleşim şeması içeren dijital elektrot empedans ölçüm ekranı.
• Uyaran seviyesi 0 – 132 dB SPL, -10 ile 100 dB nHL aralığında.
• Özelleştirilebilir Analog ve Dijital filtre.
• Özelleştirilebilir artefakt reddi seviyesi.
• Özelleştirilebilir ön kuvvetlendirici kazanç parametresi.
• Programlanabilir cevap penceresi.
• Standart averajlama, ağırlıklı averajlama ve kalman averajlama algoritmaları.
• Uzaktan kumanda

Mevcut Testler

• Click ABR
• Tone Burs ABR
• BB/NB Chirp ABR
• C-VEMP
• O-VEMP

• ECochG
• 40 Hz
• R-C-ALT
• Middle Latency Response
• Late Latency Response

• P300
• ASSR
• E-ABR
• ENOG
• Blink Refleks

SOCRATES Pro Eklenebilir Aksesuar & Sarflar

ENOG STİMÜLATÖRÜ

ENOG testi için elektrik uyaranı üretir. SOCRATES PRO Cihazınıza opsiyonel olarak ekleyebilirsiniz.

Minishaker B&K 4810 Bone Vibratör

Kemik İletim O-VEMP testi için özel kemik dönüştürücüsüdür. Standart kemik vibratörlerden oldukça güçlü titreşim özelliği sayesinde en büyük O-VEMP amplitüdlerini elde etmenizi sağlar. SOCRATES PRO Cihazınıza opsiyonel olarak ekleyebilirsiniz.

TM-Wick Elektrot Bağlantı Kablosu

Timpanik membrana elektrot yerleştirilen metotla yapılan ECOCHG testi için elektrot bağlantı kablosudur. SOCRATES PRO Cihazınıza opsiyonel olarak ekleyebilirsiniz.

TM-Wick Elektrot

Timpanik Membran ECOCHG yöntemi için gerekli olan elektrottur. Bu elektrot sayesinde non-invaziv bir uygulama invaziv yöntemdeki kadar güçlü yanıtlar elde edilir. SOCRATES PRO Cihazınıza opsiyonel olarak ekleyebilirsiniz.

TipTrode Elektrot Kablosu

Ekstratimpanik ECOCHG yöntemi için gerekli olan elektrot bağlantı kablosudur. SOCRATES PRO Cihazınıza opsiyonel olarak ekleyebilirsiniz.

ER3-26A (13 mm) ve ER3-26B (10mm) EarTips

Ekstratimpanik ECOCHG yöntemine uyumlu altın kaplama elektrottur. Hem elektrot hem de ses iletimi görevini yerine getirir. SOCRATES PRO Cihazınıza opsiyonel olarak ekleyebilirsiniz.